Stefan Malinowski

Jeden z siedmiu założycieli Klubu Sportowego Warta Poznań. Był inicjatorem utworzenia pierwszego polskiego klubu piłkarskiego w Poznaniu, całkowicie pozbawionego niemieckich wpływów. W kronikach klubowych zostało odnotowane jego zdanie „Wiara musimy założyć polski Fusball-Verein”, które zapoczątkowało powstanie Warty Poznań. Od początku istnienia Klubu pełnił funkcję skarbnika. Zginął podczas I wojny światowej w latach 1914 – 1918.

Marian Beym

Stefan Malinowski

Stefan Mórkowski

Edmund Szyc

Franciszek Szyc

Kazimierz Świderski

Ludwik Zysnarski

BeGreen
WIPH
ZZM
Fundacja