Marian Beym

Jeden z siedmiu założycieli Klubu Sportowego Warta Poznań. Na początku został kapitanem sportowym Klubu, pełnił również funkcję naczelnika sekcji lekkoatletyki. W 1914 roku powołał sekcję tenisa. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim w 1918 roku, gdzie był zastępcą dowódcy kompanii złożonej ze 110 tysięcy powstańców. Do 1919 r. był jednym z najlepszych wielkopolskich piłkarzy. Brał udział w Trzecim Powstaniu Śląskim w 1921 r. oraz w kampanii wrześniowej w 1939 r. Zginął podczas II wojny światowej.

Marian Beym

Stefan Malinowski

Stefan Mórkowski

Edmund Szyc

Franciszek Szyc

Kazimierz Świderski

Ludwik Zysnarski

BeGreen
WIPH
ZZM
Fundacja