Ludwik Zysnarski

Jeden z siedmiu założycieli Klubu Sportowego Warta Poznań, piłkarz „Dumy Wildy”. Jego dalsze losy nie są znane.

Marian Beym

Stefan Malinowski

Stefan Mórkowski

Edmund Szyc

Franciszek Szyc

Kazimierz Świderski

Ludwik Zysnarski

BeGreen
WIPH
ZZM
Fundacja