Franciszek Szyc

Najstarszy z siedmiu założycieli Klubu Sportowego Warta Poznań, w momencie powstania Klubu miał 18 lat. Od początku pełnił funkcję prezesa „Dumy Wildy”. Zginął na froncie podczas I wojny światowej w latach 1914 – 1918.

Marian Beym

Stefan Malinowski

Stefan Mórkowski

Edmund Szyc

Franciszek Szyc

Kazimierz Świderski

Ludwik Zysnarski

BeGreen
WIPH
ZZM
Fundacja