O projekcie

Aleja Warciarzy jest symbolem łączącym historię Warty Poznań z nowoczesną misją klubu społecznego. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska posadziliśmy drzewa, które pomogą oczyszczać miejskie powietrze i jednocześnie będą stanowić pomnik dla najbardziej zasłużonych postaci w ponad stuletnich dziejach Warty Poznań.

Na początek przy siedzibie Klubu stanęło siedem drzew noszących nazwiska założycieli „Dumy Wildy”. Każde z nich jest uhonorowaniem młodzieńców, którzy w 1912 r. przeciwstawili się niemieckiemu reżimowi w Poznaniu i utworzyli pierwszy, całkowicie polski klub piłkarski w stolicy Wielkopolski.

Wszystkie drzewa oznaczone są pamiątkową tabliczką z kodem QR, który po zeskanowaniu wyświetla informacje o danym patronie. Jesienią Aleja powiększy się o kolejne drzewa na cześć pozostałych wybitnych Warciarzy.

Poznaj naszą historię i #SzanujZieleń!

Marian Beym

Stefan Malinowski

Stefan Mórkowski

Edmund Szyc

Franciszek Szyc

Kazimierz Świderski

Ludwik Zysnarski

BeGreen
WIPH
ZZM
Fundacja